Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Jeżeli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań i jest niezgody z opisem lub posiada wady fabryczne, proszę zapoznać się z poniższą instrukcją reklamacyjną.

 1. Poinformuj nas, wysyłając e-mail na biuro@wetfarma.pl.
 2. Opisując szczegółowe powody reklamacji produktu, zaznacz również formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
 3. Prześlij produkt na adres: Kolonia Promna 148, 26-803 Promna.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej poinformujemy Cię e-mailem o podjętej przez nas decyzji reklamacyjnej.
 5. Jeśli reklamacja będzie rozpatrzona pozytywnie w ciągu 7 dni otrzymają Państwo zwrot poniesionych kosztów lub towar zostanie wymieniony na nowy egzemplarz w zależności od decyzji podjętej przez Państwa.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, otrzymają Państwo informację e-mailem o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem.
 7. W ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@wetfarma.pl .

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Poinformuj nas wysyłając email na kontakt@wetfarma.pl, podając numer zamówienia oraz numer konta i adres zwrotny do wysyłki.
 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie (do pobrania poniżej), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, zostanie sprawdzony stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na podany numer konta w ciągu 7 dni od rozpatrzenia zwrotu zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
 6. Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę, zostanie wysłany Ci email o nieprzyjęciu zwrotu produktu).
 7. W ciągu 7 dni roboczych na adres zwrotny odeślemy produkt na nasz koszt.

Formularz rezygnacyjny z zakupu towaru