Metody płatności

WetFarma
ul. Karwińska 19
02-639 Warszawa
tel/fax. (022) 844-97-47
tel. (022) 646-55-46

Konto bankowe:
Bank PEKAO SA, O/W-wa
55 1240 1112 1111 0000 0164 6759