Żywienie koni

45,00 

Brak w magazynie

SKU: 030a77592c6a Kategorie: , Marka:

Opis

Opis:
W procesie ewolucyjnym przewód pokarmowy koni został przy­stosowany do trawienia różnorodnych pasz roślinnych zawierających duże ilości włókna. Pokarm był pobierany często i w małych ilościach. Przewód pokarmowy koni nie jest przystosowany do trawienia dużej ilości pasz treściwych oraz małej częstotliwości odpasów. Podawane koniom pasze oraz sposoby karmienia, poza pokryciem potrzeb po­karmowych, muszą być dostosowane do budowy i fizjologii przewodu pokarmowego ukształtowanych w wyniku ewolucji tego gatunku.Podstawowym składnikiem prawidłowego i ekonomicznego żywienia koni, bez względu na rodzaj użytkowania, powinny być pasze objętościowe. Konieczne przy wzroście młodych koni i użyt­kowaniu dodatki ziarna, białka, składników mineralnych i witamin oraz innych suplementów powinny być stosowane tylko w celu uzu­pełnienia niezbędnych składników odżywczych. Nadmiar składników pokarmowych, do których trawienia przewód pokarmowy koni nie jest przystosowany, może powodować niebezpieczeństwo zaburzeń w trawieniu i w konsekwencji spowodować zmniejszenie wydajności w pracy, schorzenia oraz upadki.Żywienie jest jednym z czynników środowiskowych decydującym o kosztach utrzymania, wydajności koni w pracy oraz ich zdrowiu. Należy podkreślić, że bardzo dobrym żywieniem nie da się zrobić mistrza olimpijskiego z konia o miernych założeniach genetycznych. Natomiast u bardzo dobrych koni drastyczne błędy w żywieniu na pewno pogorszą ich wyniki i stan zdrowia. Udział żywienia w struk­turze kosztów wychowu i utrzymania koni waha się od 10 do ponad 40%. W prawidłowym zarządzaniu żywieniem koni powinny być uwzględnione następujące czynniki:
• budowa i fizjologia przewodu pokarmowego,
• możliwości pobrania różnych pasz,
• stosunek pasz objętościowych do treściwych zapewniający do­stateczny udział włókna,
• zbilansowanie dawek (energia, białko, związki mineralne i wi­taminy),
• wpływ żywienia na wzrastanie i rozwój źrebiąt oraz wydajność koni w pracy,
• koszty produkcji (zakupu) oraz jakość stosowanych pasz,
• optymalizacja kosztów żywienia,
• schorzenia wywoływane nieprawidłowym żywieniem.

Autor: Prof. dr hab. Stefan Chrzanowski
Rok wydania: 2014
Oprawa: twarda
Stron: 135

Spis treści
1. BUDOWA I FIZJOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO KONI 7
Jama gębowa
Żołądek
Jelito cienkie
Jelito grube

2. SKŁADNIKI POKARMOWE
Substraty energetyczne
Węglowodany
Tłuszcze
Białko

3. POTRZEBY ENERGETYCZNE I BIAŁKOWE

4. KONDYCJA KONI

5. ZWIĄZKI MINERALNE
Makroelementy
Elektrolity
Mikroelementy
Witaminy
Witaminy rozpuszczalne w wodzie

6. PASZE STOSOWANE W ŻYWIENIU KONI I ZASADY ICH SKARMIANIA
Owies
Jęczmień
Żyto
Pszenica
Pszenżyto
Kukurydza
Nasiona roślin strączkowych gruboziarnistych
Otręby pszenne
Otręby żytnie
Nasiona roślin oleistych i produkty uboczne przemysłu olejarskiego
Inne pasze treściwe pochodzenia roślinnego
Pasze pochodzenia zwierzęcego
Przemysłowe mieszanki paszowe
Rodzaje, skład i technologia produkcji przemysłowych mieszanek paszowych dla koni
Pasze objętościowe soczyste
Pasze objętościowe suche
Dodatki paszowe
Pojenie koni

7. ŻYWIENIE RÓŻNYCH GRUP KONI
Koszty żywienia
Baza paszowa
Zadawanie pasz
Okres odpoczynku między odpasem a rozpoczęciem pracy
Skutki nieprawidłowego żywienia
Żywienie ogierów
Żywienie klaczy krytych i źrebnych
Żywienie klaczy karmiących
Żywienie źrebiąt
Żywienie koni użytkowanych wierzchowe
Żywienie koni roboczych

8. LITERATURA

Informacje dodatkowe

Waga1000 g